Henkilöstörahasto-osuus esitäytetyllä veroilmoituksella 2019

18.04.2019

Verottaja lähettää esitäytetyt veroilmoitukset huhtikuun loppuun mennessä verovelvollisille. Esitäytettyyn veroilmoitukseen on koottu samat tiedot kuin ennenkin. Ulkoasu on kuitenkin muuttunut ja veroilmoitusta korjataan eri tavalla kuin aiemmin.

Henkilöstörahasto-osuuden tarkistaminen esitäytetyltä veroilmoitukselta
Henkilöstörahastonostot ilmoitetaan vuosittain automaattisesti verottajalle. Mikäli henkilöstörahaston jäsen on nostanut henkilöstörahastosta nostettavissa olevia osuuksiaan vuonna 2018, hänen noston tiedot ovat esitäytetyllä veroilmoituksella. Koska Tuloverolain (1535/1992, TVL) 65 §:n mukaan henkilöstörahastosta saadusta rahasto-osuudesta ja ylijäämästä 80 prosenttia on veronalaista muuta ansiotuloa, esitäytetyllä veroilmoituksella näkyy 80% nostetusta summasta.
Esim.
Henkilöstörahaston jäsen nostaa nostettavissa olevia osuuksia 2018 lokakuussa 1.000 euroa. Hänen veroprosenttinsa on 41%. Veronalainen brutto on 800 euroa. Tehty ennakonpidätys on 328 euroa. Jäsenelle maksettava netto on 672 euroa. Veroilmoituksella muut ansiotulot, Henkilöstörahasto-osuudet 800 euroa / ennakonpidätys 328 euroa.

Henkilöstörahasto-osuudet ovat veronalaista muuta ansiotuloa vain nostettaessa.

VINKKI
Työntekijän henkilöstörahastosta saamaan rahasto-osuuteen voidaan soveltaa tulontasausta, jos verovelvollinen osoittaa, miltä ajalta suoritus on kertynyt. Muistathan, että verovelvollisen on erikseen vaadittava tulontasauksen toimittamista. Vaatimus on esitettävä ennen kertatulon saamisvuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä. 
Lisäohjeitä henkilöstörahasto-osuuden tulontasauksesta löydät https://www.herasto.fi/fi/jasenille  

Takempia ohjeita esitäytetyn veroilmoituksen tarkistamiseen ja täydentämiseen voit löytää verottajan sivuilta https://www.vero.fi/ 

Lähde: Verohallinto – Henkilöstörahastosta saatavien tulojen verotus

 


« Mene takaisin