Tiedote 29.5.2019 - jäsenpalvelu uudistuu

29.05.2019

Henkilöstörahastopalvelut Oy Lahti ja sen omistajat ovat sopineet henkilöstörahastojen hallinnointipalveluiden siirtämisestä Elite Palkitsemispalvelut Oy:lle. Järjestelyllä yhtiö ja sen omistajat tavoittelevat palvelun jatkuvuuden turvaamista ja laadun parantamista.

Järjestely tulee näkymään rahastojen jäsenistölle uutena verkkopalveluna, aikaisempaa kattavampana asiakaspalveluna ja jäsenyyteen liittyvän viestinnän uudistumisena. Siirtymäaikana rahastojen aikaisemmin käyttämä verkkopalvelu ei ole käytettävissä. Uudet palvelut tulevat rahaston jäsenten käyttöön jo tulevan kesän / syksyn aikana.

Rahastojen jäseniä tullaan tiedottamaan jäsenpalvelun muutoksista ennen vuoden 2019 rahasto-osuuksien nostoon liittyvää ilmoitusaikaa

Henkilöstörahastopalvelut Oy


« Mene takaisin