Henkilöstörahastopalvelut Oy Lahti ja sen omistajat ovat sopineet henkilöstörahastojen hallinnointipalveluiden siirtämisestä Elite Palkitsemispalvelut Oy:lle. 

Järjestely tulee näkymään rahastojen jäsenistölle uutena verkkopalveluna, aikaisempaa kattavampana asiakaspalveluna ja jäsenyyteen liittyvän viestinnän uudistumisena. Siirtymäaikana rahastojen aikaisemmin käyttämä verkkopalvelu ei ole käytettävissä. Uudet palvelut tulevat rahaston jäsenten käyttöön jo tulevan kesän / syksyn 2019 aikana.

Rahaston jäsenenä sinua tullaan tiedottamaan jäsenpalvelun muutoksista ennen vuoden 2019 rahasto-osuuksien nostoon liittyvää ilmoitusaikaa.

Jäsenpalvelun yhteystiedot ovat 1.7.2019 alkaen:

Puhelinpalvelu: 020 155 8660 (ma–pe 09.00–17.00)
Sähköposti: jasenpalvelu@eabgroup.fi

Elite Palkitsemispalvelut Oy on palkitsemisen asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee Suomen kokeneimmat henkilöstörahastotoiminnan osaajat. Yhtiö palvelee noin 85 000 henkilöstörahastojäsentä ja 55 henkilöstörahastoa. Elite Palkitsemispalvelut Oy on osa EAB-konsernia. Voit tutustua konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi

Mikä on henkilöstörahasto?


Henkilöstörahasto on henkilöstön omistama ja hallitsema rahasto, joka hallinnoi yrityksen sille suorittamia tulos- tai voittopalkkioita ja muita henkilöstörahastolain mukaisia varoja, kuten lisäosaa.  Rahasto liittyy aina yritykseen/konserniin, jonka palveluksessa henkilöstö on.

Henkilöstörahasto mahdollistaa koko henkilöstön palkitsemisen yrityksen tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi sen avulla parannetaan yrityksen, viraston tai kunnan tuottavuutta ja kilpailukykyä. Sillä edistetään myös yrityksen, viraston tai kunnan ja sen henkilöstön välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa sekä lisätään henkilöstön taloudellisia osallistumismahdollisuuksia.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Henkilöstörahaston tarjoamat edut


Herasto on sekä työnantajan että työntekijän kannalta muita palkitsemismuotoja selvästi edullisempi palkitsemistapa. Herasto sijoittaa tulos- ja voittopalkkiorahat mahdollisimman tuottavasti pienellä riskillä. Säännöt voivat määrätä heraston sijoittamaan jonkin osan rahoista omaan yritykseen.

Työntekijä saa nostaa rahasto-osuuttaan vuosittain korkeintaan 15 prosenttia omasta osuudestaan.

Työnantaja ei maksa heraston kautta maksettavista tulos- tai voittopalkkiosta sivukuluja. Työntekijä saa nostaa rahasto-osuudesta 20 prosenttia verottomana, lopuista maksetaan veroa kuin palkkatulosta.

Herasto on TVL 20 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla tuloverosta kokonaan verovapaa yhteisö.