Heraston jäsenpalvelussa on huoltokatko ja jäsenpalvelu on tilapäisesti poissa käytöstä 6.-31.5.2019. Pahoittelemme katkosta aiheutuvaa häiriötä.

Henkilöstörahastopalvelut Oy - #Herasto - Teet palkitsemisen arvoista työtä 

Henkilöstörahastopalvelut Oy #Herasto on alan ainoa varainhoitajista riippumaton asiantuntija. Toimintamme perustuu avoimeen yhtiö- ja omistusrakenteeseen, jonka tehtävänä on tuottaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia rahastojen toimintaan liittyviä palveluita. Haasteellinen tavoitteemme on alentaa jäsenkohtaista hallinnointikustannusta entisestään, ja lisätä palveluita. Riippumattomuus takaa meille laajan kumppaniverkoston. Teemme yhteistyötä asiantuntijoiden kanssa mm. omistusjärjestelyihin, strategiaan, palkitsemiseen ja varainhoitoon liittyen.

Henkilöstörahasto on ainoa järkevä tapa jakaa palkkioita rahana, sillä henkilöstörahastoeristä työnantaja ei maksa sivukuluja, palkansaajalle 20 % nostettavasta on verovapaata ja herasto on TVL 20 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla tuloverosta kokonaan verovapaa yhteisö.

Mikä on henkilöstörahasto?


Henkilöstörahasto on henkilöstön omistama ja hallitsema rahasto, joka hallinnoi yrityksen sille suorittamia tulos- tai voittopalkkioita ja muita henkilöstörahastolain mukaisia varoja, kuten lisäosaa.  Rahasto liittyy aina yritykseen/konserniin, jonka palveluksessa henkilöstö on.

Henkilöstörahasto mahdollistaa koko henkilöstön palkitsemisen yrityksen tavoitteiden saavuttamisesta. Lisäksi sen avulla parannetaan yrityksen, viraston tai kunnan tuottavuutta ja kilpailukykyä. Sillä edistetään myös yrityksen, viraston tai kunnan ja sen henkilöstön välistä vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa sekä lisätään henkilöstön taloudellisia osallistumismahdollisuuksia.

Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)

Henkilöstörahaston tarjoamat edut


Herasto on sekä työnantajan että työntekijän kannalta muita palkitsemismuotoja selvästi edullisempi palkitsemistapa. Herasto sijoittaa tulos- ja voittopalkkiorahat mahdollisimman tuottavasti pienellä riskillä. Säännöt voivat määrätä heraston sijoittamaan jonkin osan rahoista omaan yritykseen.

Työntekijä saa nostaa rahasto-osuuttaan vuosittain korkeintaan 15 prosenttia omasta osuudestaan.

Työnantaja ei maksa heraston kautta maksettavista tulos- tai voittopalkkiosta sivukuluja. Työntekijä saa nostaa rahasto-osuudesta 20 prosenttia verottomana, lopuista maksetaan veroa kuin palkkatulosta.

Herasto on TVL 20 §:n 1 momentin 2 kohdan nojalla tuloverosta kokonaan verovapaa yhteisö.