Henkilöstörahaston jäsenille

Henkilöstörahastopalvelut Oy Lahti ja sen omistajat ovat sopineet henkilöstörahastojen hallinnointipalveluiden siirtämisestä Elite Palkitsemispalvelut Oy:lle. 

Järjestely tulee näkymään rahastojen jäsenistölle uutena verkkopalveluna, aikaisempaa kattavampana asiakaspalveluna ja jäsenyyteen liittyvän viestinnän uudistumisena. Siirtymäaikana rahastojen aikaisemmin käyttämä verkkopalvelu ei ole käytettävissä. Uudet palvelut tulevat rahaston jäsenten käyttöön jo tulevan kesän / syksyn 2019 aikana.

Rahaston jäsenenä sinua tullaan tiedottamaan jäsenpalvelun muutoksista ennen vuoden 2019 rahasto-osuuksien nostoon liittyvää ilmoitusaikaa.

Jäsenpalvelun yhteystiedot ovat 1.7.2019 alkaen:

Puhelinpalvelu: 020 155 8660 (ma–pe 09.00–17.00)
Sähköposti: jasenpalvelu@eabgroup.fi

Elite Palkitsemispalvelut Oy on palkitsemisen asiantuntijaorganisaatio, jossa työskentelee Suomen kokeneimmat henkilöstörahastotoiminnan osaajat. Yhtiö palvelee noin 85 000 henkilöstörahastojäsentä ja 55 henkilöstörahastoa. Elite Palkitsemispalvelut Oy on osa EAB-konsernia. Voit tutustua konsernin palveluihin osoitteessa www.eabgroup.fi

 


Usein kysytyt kysymykset

Miten henkilöstörahasto-osuuden nostoa verotetaan vuonna 2019?
Henkilöstörahastosta saatavat tulot ovat sinulle verovuoden muuta ansiotuloa. Nostosta verotettavaa ansiotuloa on 80% (Tuloverolaki 1 535/1992, TVL 65 §).  Tekemääsi nostoa verotetaan työnantajalla tiedossa olevan verokortin lisäveroprosentilla tai sinun toimittamalla erillisellä muutosverokortilla "Henkilöstörahastosta nostettua rahasto-osuutta ja ylijäämää".

Mikäli yritys on ottanut käyttöön tulos- tai voittopalkkiojärjestelmässään käteisnosto mahdollisuuden, voit nostaa osuutesi henkilöstörahastoerästä tai sen lisäosasta käteisenä. Jos nostat tulos- tai voittopalkkio-osuuden suoraan käteisenä, se on sinulle kokonaan veronalaista, palkkaan rinnastettavaa ansiotuloa. Tällöin yritys maksaa osuutesi palkan yhteydessä ja huolehtii verotuksesi.

Vinkki! Henkilöstörahasto-osuudesta voi hakea tulontasausta, mikäli tulontasauksen ehdot täyttyvät. 

2019 Ohje henkilöstörahasto-osuuksien maksua varten haettavalle muutosverokortille OmaVeroon:
Kirjaudu OmaVeroon pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Valitse toiminnoksi Verokortit ja ennakkovero -> tilaa uusi verokortti. Etene vaiheittain seuraavaan.

1. Taustatiedot /  Tarkista yhteystietosi
2. Esitäytetyt tulot ja vähennykset / Tyhjennä esitäytetyt palkka ja luontoisedutvähennykset sekä työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksut, mikäli et halua muuttaa samalla muita tulotietojasi.
3. Muut tulot /Selaa alaspäin ja klikkaa kohta Muut työkorvaukset ja tulot alta Henkilöstörahasto-osuudet Kyllä. Tämän jälkeen avautuu täydennettäväksi Arvio tulojen määrästä koko vuonna (80% brutto), johon syötetään nostettavan henkilöstörahasto-osuuden määrä. Tämä tieto on jäsenen saatavilla vastan laskennan valmistuttua, kun hän päättää paljon hän nostaa henkilöstörahasto-osuuksia. Jätä muut tiedot tyhjäksi, mikäli et halua muuttaa samalla muita tulotietojasi.
4. Muut vähennykset / Valitse Ei, jokaiseen kohtaan, mikäli et halua samalla muuttaa muita vähennystietojasi.
5. Toimitustapa / Valitse voimaantulopäivä sekä toimitustapa.
6. Esikatsele ja lähetä / Mikäli samalla täydensit muitakin verotietojasi, Muutosverokortti Veronalaista henkilöstörahasto-osuuden maksamista varten tulostuu erikseen omaksi verokortiksi. Tästä erillisestä erillisestä muutosverokortista näet perusprosentin, jolla henkilöstörahasto-osuuden nostoa tullaan verottamaan.

Olen henkilöstörahaston jäsen. Mitä tapahtuu, kun työsuhteeni päättyy tai jään eläkkeelle tai minut irtisanotaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä?
Koko rahasto-osuus maksetaan sinulle vimeistään 4 kuukauden kuluttua seuraavasta arvonmäärityspäivästä lukien siitä, kun työsuhteesi on päättynyt. 

Eläkkeelle jääneellä ja TuTa-syistä irtisanotulla on kuitenkin halutessaan mahdollisuus nostaa rahasto-osuutensa haluamansa suuruisissa erissä eli jaksottaa osuuksien nostoa. Jaksotusoikeus on enintään 4 vuotta. Mikäli jäsen päättää käyttää jaksotusoikeutta, tulee nostoilmoitus tehdä vuosittain laskennan jälkeen. Mikäli nostoilmoitusta ei tehdä, maksetaan henkilöstörahasto-osuus jäsenelle kokonaisuudessaan.

Esim. Jäsen jää eläkkeelle joulukuussa 2017. Jäsenen henkilöstörahaston arvonmäärityspäivä on 30.6.2018. Eläkkeelle jääneelle jäsenelle osuudet vapautuvat kokonaisuudessaan maksuun ja osuudet tilitetään jäsenen tilille viimeistään 31.10.2018. Nostoikkunan auettua, mikäli jäsen haluaa, hänellä on mahdollisuus ilmoittaa nostavansa henkilöstörahasto-osuuksia kaikki, osan tai ei mitään. Mikäli jäsen nostaa puolet osuuksistaan toinen puolikas jää sijoituksena henkilöstörahastoon ja seuraavan kerran osuuksia voi nostaa jälleen vuoden kuluttua. Mikäli mitään ei ilmoiteta, osuudet maksetaan kokonaisuudessaan. Viimeinen osuus maksetaan jäsenelle vuonna 2021.

Mitkä ehdot tulee täyttyä, jotta voisin hakea tulontasausta henkilöstörahasto-osuudesta?
1) Tulontasaus voidaan tehdä vain luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle.
2) Tulontasauksen kohteena olevan ansiotulon on pitänyt kertyä etu- tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta.
3) Tulontasaus voidaan toimittaa, jos kertatulo on vähintään 2.500 euroa ja samalla vähintään ¼ verovuonna saadun luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saaman puhtaan ansiotulon yhteismäärästä. Puhtaan ansiotulon yhteismäärällä tarkoitetaan verovuoden ansiotulojen yhteismäärää, josta on vähennetty luonnolliset vähennykset. Myös saatu kertatulo sisältyy tähän määrään. 

Tulontasauksen ehdoista lisää verottajan syventävissä vero-ohjeissa 

Mikäli edellytykset tulontasausoikeuteen täyttyvät sinun tulee vaatia tulontasausta kevään veroehdotuksen lisätietokentässä sekä antaa selvitys miltä ajalta suoritus on kertynyt.

Voinko nostaa henkilöstörahasto-osuuksiani?
Sinun henkilökohtainen rahasto-osuus jakaantuu sidottuun ja nostettavissa olevaan osaan. Sidotusta osasta siirretään vuosittain arvonmäärityspäivän jälkeen nostettavissa olevaan osaan 1-15%. Voit vuosittain päättää haluatko nostaa nostettavissa olevia säästöjä käyttöön.

Esim. Jäsen saa 2016 henkilöstörahasto-osuutta 1.000 euroa, josta vuonna 2017 laskentojen jälkeen hänelle siirretään 15% nostettavaksi. Hän voi nostaa 150€ ja sidotuksi osaksi, josta ei voi nostaa jää 850€. Hän päättää jättää nostamatta. Vuonna 2017 jäsen saa henkilöstörahasto-osuuksia 1.000€, joista vuonna 2018 laskentojen jälkeen hänelle siirretään sidotusta osasta 15% nostettavaksi. Vuonna 2018 jäsenellä on nostettavissa 427,5 ja sidottuna 1.572,5€ 
(Laskelmassa ei ole huomioitu tilikausien sijoitusten tuottoa ja arvonmuutosta)

Mikäli et nosta nostettavissa olevia osuuksia tai osaa siitä vuosittaisen nostoikkunan ollessa auki, nostamatta jätetyt osuudet, sekä niille laskettujen sen hetkisten sijoitusten tuotot ja arvonmuutokset, ovat nostettavissa seuraavan kerran vuoden kuluttua.

Milloin voin nostaa sidotusta osasta?
Et voi nostaa sidotusta osuudestasi ennen kuin työsuhteesi päättyy. Katso kysymys "Mitä tapahtuu, kun työsuhteeni päättyy..."