Jäsenille

Henkilöstörahastopalvelut Oy tarjoaa asiakasrahastoidensa jäsenille sähköisen jäsenpalvelun, jonka avulla henkilöstörahaston jäsen voi seurata omaa rahasto-osuuttaan sekä muokata omia henkilötietojaan. Sähköisen jäsenpalvelun kautta tehdään myös vuosittaiset nostoilmoitukset.

Löydät verkkosivuiltamme myös ajankohtaista tietoa henkilöstörahastojen jäsenille esimerkiksi henkilöstörahastolain muutoksista. Voit ladata tietokoneellesi henkilöstörahastolaista PDF version tästä.


Usein kysytyt kysymykset

Olen henkilöstörahaston jäsen. Mitä tapahtuu, kun työsuhteeni päättyy tai jään eläkkeelle tai minut irtisanotaan tuotannollisista ja taloudellisista syistä?
Koko rahasto-osuus maksetaan sinulle vimeistään 4 kuukauden kuluttua seuraavasta arvonmäärityspäivästä lukien siitä, kun työsuhteesi on päättynyt. 

Eläkkeelle jääneellä ja TuTa-syistä irtisanotulla on kuitenkin halutessaan mahdollisuus nostaa rahasto-osuutensa haluamansa suuruisissa erissä eli jaksottaa osuuksien nostoa. Jaksotusoikeus on enintään 4 vuotta. Mikäli jäsen päättää käyttää jaksotusoikeutta, tulee nostoilmoitus tehdä vuosittain laskennan jälkeen. Mikäli nostoilmoitusta ei tehdä, maksetaan henkilöstörahasto-osuus jäsenelle kokonaisuudessaan.

Esim. Jäsen jää eläkkeelle joulukuussa 2017. Jäsenen henkilöstörahaston arvonmäärityspäivä on 30.6.2018. Eläkkeelle jääneelle jäsenelle osuudet vapautuvat kokonaisuudessaan maksuun ja osuudet tilitetään jäsenen tilille viimeistään 31.10.2018. Nostoikkunan auettua, mikäli jäsen haluaa, hänellä on mahdollisuus ilmoittaa nostavansa henkilöstörahasto-osuuksia kaikki, osan tai ei mitään. Mikäli jäsen nostaa puolet osuuksistaan toinen puolikas jää sijoituksena henkilöstörahastoon ja seuraavan kerran osuuksia voi nostaa jälleen vuoden kuluttua. Mikäli mitään ei ilmoiteta, osuudet maksetaan kokonaisuudessaan. Viimeinen osuus maksetaan jäsenelle vuonna 2021.

Miten henkilöstörahasto-osuuden nostoa verotetaan?
Henkilöstörahastosta saatavat tulot ovat sinulle verovuoden muuta ansiotuloa. Nostosta verotettavaa ansiotuloa on 80% (Tuloverolaki 1 535/1992, TVL 65 §).  Tekemääsi nostoa verotetaan sivutuloveroprosentilla tai erillisellä muutosverokortilla "Veronalaista henkilöstörahasto-osuuden nosta varten".

Mikäli yritys on ottanut käyttöön tulos- tai voittopalkkiojärjestelmässään käteisnosto mahdollisuuden, voit nostaa osuutesi henkilöstörahastoerästä tai sen lisäosasta käteisenä. Jos nostat tulos- tai voittopalkkio-osuuden suoraan käteisenä, se on sinulle kokonaan veronalaista, palkkaan rinnastettavaa ansiotuloa. Tällöin yritys maksaa osuutesi palkan yhteydessä ja huolehtii verotuksesi.

Vinkki! Henkilöstörahasto-osuudesta voi hakea tulontasausta, mikäli tulontasauksen ehdot täyttyvät. 

Miten muutan veroprosenttiani ennen nostoa?
Yritys toimittaa vuosittain henkilöstörahastolle jäsenten sivutuloveroprosentin. Mikäli haluat, voit hakea erillisen muutosverokortin veronalaisen henkilöstörahasto-osuuden maksamista varten.  Muutosverokortti haetaan vain nostettavalle summalle (80% nostosta), joten voit hakea muutosverokorttia vasta, kun henkilöstörahaston vuosittainen laskenta on valmistunut ja nostoikkuna on auennut. Mikäli asioit verottajan sähköisessä palvelussa, muutosverokortti "veronalaista henkilöstörahasto-osuuden maksamista varten" löytyy muut ansiotulot + merkin alta.

Vinkki! Voit itse päivittää verotietosi Heraston jäsenpalveluun kirjautuneena, kun sinulla on uusi verokortti.

Mitkä ehdot tulee täyttyä, jotta voisin hakea tulontasausta henkilöstörahasto-osuudesta?
1) Tulontasaus voidaan tehdä vain luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle. 
2) Tulontasauksen kohteena olevan ansiotulon on pitänyt kertyä etu- tai jälkikäteen kahdelta tai useammalta vuodelta. 
3) Tulontasaus voidaan toimittaa, jos kertatulo on vähintään 2.500 euroa ja samalla vähintään ¼ verovuonna saadun luonnollisen henkilön tai kuolinpesän saaman puhtaan ansiotulon yhteismäärästä. Puhtaan ansiotulon yhteismäärällä tarkoitetaan verovuoden ansiotulojen yhteismäärää, josta on vähennetty luonnolliset vähennykset. Myös saatu kertatulo sisältyy tähän määrään. 

Tulontasauksen ehdoista lisää verottajan syventävissä vero-ohjeissa 

Mikäli edellytykset tulontasausoikeuteen täyttyvät sinun tulee vaatia tulontasausta kevään veroehdotuksen lisätietokentässä sekä antaa selvitys miltä ajalta suoritus on kertynyt.

Kuulunko minä henkilöstörahastoon?
Kuulut, mikäli työnantajasi tarjoaa henkilöstörahaston yhtenä palkitsemisen muotona. Rahaston säännöissä määritellään jäsenyyden alkaminen. Rahastoilla on usein muutaman kuukauden nk. karenssiaika työsuhteen alussa, jonka jälkeen uudesta työntekijästä tulee myös henkilöstörahaston jäsen.

Mikäli työnantajasi ei vielä tarjoa Henkilöstörahastoa osana palkitsemisjärjestelmää, me Henkilöstörahastopalveluilla autamme teidät alkuun.

Voinko nostaa henkilöstörahasto-osuuksiani?
Sinun henkilökohtainen rahasto-osuus jakaantuu sidottuun ja nostettavissa olevaan osaan. Sidotusta osasta siirretään vuosittain arvonmäärityspäivän jälkeen nostettavissa olevaan osaan 1-15%. Voit vuosittain päättää haluatko nostaa nostettavissa olevia säästöjä käyttöön.

Esim. Jäsen saa 2015 henkilöstörahasto-osuutta 1.000 euroa, josta vuonna 2016 laskentojen jälkeen hänelle siirretään 15% nostettavaksi. Hän voi nostaa 150€ ja sidotuksi osaksi, josta ei voi nostaa jää 850€. Hän päättää jättää nostamatta. Vuonna 2016 jäsen saa henkilöstörahasto-osuuksia 1.000€, joista vuonna 2017 laskentojen jälkeen hänelle siirretään sidotusta osasta 15% nostettavaksi. Vuonna 2017 jäsenellä on nostettavissa 427,5 ja sidottuna 1.572,5€ 
(Laskelmassa ei ole huomioitu tilikausien sijoitusten tuottoa ja arvonmuutosta)

Mikäli et nosta nostettavissa olevia osuuksia tai osaa siitä vuosittaisen nostoikkunan ollessa auki, nostamatta jätetyt osuudet, sekä niille laskettujen sen hetkisten sijoitusten tuotot ja arvonmuutokset, ovat nostettavissa seuraavan kerran vuoden kuluttua.

Milloin voin nostaa sidotusta osasta?
Et voi nostaa sidotusta osuudestasi ennen kuin työsuhteesi päättyy. Kts. kysymys "Mitä tapahtuu, kun työsuhteeni päättyy..."