Palvelut

Herasto tarjoaa asiakasrahastoilleen kokonaisvaltaisen palvelun "all inclusive"-periaatteella. Tutustu referensseihimme.

Taloushallinto

Kirjanpito
- Tilinpäätös
- Jäsenosuuksien maksaminen
- Veronpidätys
- Arvio maksuun menevistä osuuksista

Rekisteripalvelut

- Jäsenrekisterin päivityksen (WS, konekielinen, xls)
- Jäsentietojen tarkistus
- Rahasto-osuuksien laskennan
- Jäsenkirjeet sähköpostilla, kirjepostina, aplikaatiolla
- Jäsenten puhelinpalvelun
- Aplikaatio nostoilmoituksen tekoon ja tietojen päivittämiseen

Rahaston hallitukselle:

- Aikataulu vuoden tapahtumista
- Jäsenkohtainen rahasto-osuusluettelo
- Palautuneiden jäsen/maksukirjeiden selvittely
- Yksilölliset selvitys-/infokirjeet jäsenille
- Oikaisuvaatimusten selvittely
- Oikaisuehdotus rahaston hallitukselle
- Vastine jäsenille
- juridinen neuvonta

Viranomaisraportointi

- FATCA
DAC2
- TEM raportointi
- Verottajan vuosi-ilmoitus

Erikseen sovittavat lisäpalvelut:

Sihteeripalvelut 

- Kokousjärjestelyt 
- Kokouskutsut ja esityslistat
- Pöytäkirjat ja - liitteet
- Toimintakertomukset ja - suunnitelmat
- Laskujen maksatus
- Muut määrätyt tehtävät

Asiamiespalvelut

- Sijoitustoiminnan kilpailuttaminen
- Sijoitusstrategian laadinta
- Muut valtakirjalla määrätyt tehtävät, kuten IRS:n PoC 
  (Poin of Contact) henkilönä toimiminen